כלכלה

500

חברות הלוואות מציעות כסף מהיר במחיר כבד

בעוד הכלכלה הישראלית מתמודדת עם אתגרים מורכבים בצל המלחמה המתמשכת, מתפתחת תופעה מדאיגה בשוק האשראי. חברות הלוואות חוץ-בנקאיות, המכונות לעיתים "שוק פרטי", צצות כפטריות אחר