דעות, פוליטיקה

בחירות ברוסיה באיומי נשק.

בחירות ברוסיה הדמוקרטית. 17.03.2024 || מערכת מעקב   אישה שצילמה את הוידאו אמור כך: "תראו מה קורה פה, וככה כל היום". אין טעם לכתוב כתבה, ברוסיה אין חופש הבחירה ואין דמוקרטיה.

בחירות ברוסיה הדמוקרטית.

17.03.2024 || מערכת מעקב  

אישה שצילמה את הוידאו אמור כך: "תראו מה קורה פה, וככה כל היום".

אין טעם לכתוב כתבה, ברוסיה אין חופש הבחירה ואין דמוקרטיה.