אקטואליה, דעות, כלכלה, פוליטיקה

האם מירי רגב תאבד את סמכויותיה לטובת הרשויות המקומיות?

בעקבות ביקורת גוברת על התנהלות משרד התחבורה, יוזמה חדשה קוראת לשינוי מבני מהותי בניהול התחבורה הציבורית בישראל. הצעד המהפכני: הקמת רשויות מטרופוליניות שיקחו חלק מסמכויות המשרד. האם שרת התחבורה מירי רגב תיאלץ לוותר על חלק מכוחה?
12345

DIM AMORדים אמור

יוזמה חדשה בשם "מנתבים מחדש", שנולדה משיתוף פעולה של מספר ארגוני חברה אזרחית מובילים, מציעה פתרון רדיקלי לבעיות התחבורה הציבורית בישראל: הקמת רשויות מטרופוליניות. גופים אלו, שיפעלו כחוליה מקשרת בין הרשויות המקומיות למשרד התחבורה, נועדו לייעל את מערך התחבורה הציבורית ולצמצם את הבזבוז בפרויקטים רחבי היקף.

הרעיון, שזכה לתמיכה רחבה מצד ראשי ערים ומועצות ברחבי הארץ, מבקש להעביר חלק ניכר מסמכויות משרד התחבורה לידי השלטון המקומי. זאת, על רקע תחקיר שפורסם לאחרונה וחשף ליקויים בהתנהלות המשרד תחת הנהגתה של השרה מירי רגב.