דעות, כלכלה

ביג מרכזי קניות: עלייה מרשימה בפדיונות ובנתונים התפעוליים

בעוד המשק הישראלי מתמודד עם אתגרים גיאופוליטיים מורכבים, חברת הנדל"ן המסחרי ביג מרכזי קניות ממשיכה להציג תוצאות מצוינות, המשקפות את יציבותה העסקית ואת חוסנה הפיננסי. בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2024, שפורסמו היום, נרשמה עלייה ניכרת בהכנסות, בנתוני ה-NOI וה-FFO, כמו גם בפדיונות מרכזי הקניות בישראל ובאירופה.
425353748_771940191640762_8869133343684798810_n_800x444

דים אמור

ההכנסות הכוללות של החברה בניהולו של חי גאליס צמחו בכ-17.5% והסתכמו בכ-513 מיליון שקל. זינוק זה נבע בעיקר מעלייה בהכנסות אפי נכסים, מהרחבת פעילות ביג באירופה באמצעות רכישת נכסים חדשים ובנייה של מרכזים נוספים, כמו גם מעלייה ריאלית ואינפלציונית בהכנסות משכר דירה ודמי ניהול.

נתון ה-NOI (הכנסה תפעולית נקייה) של ביג מרכזי קניות טיפס בכ-19% ברבעון הראשון והסתכם בכ-383.3 מיליון שקל. ה-FFO (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת), המשמש למדידת רווחיות החברה, צמח אף הוא בכ-9% והגיע לסך של כ-208 מיליון שקל.

הרווח הנקי של ביג ברבעון הראשון עמד על כ-134.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-129.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה נוספת שמשקפת את המומנטום החיובי בו נמצאת החברה.

נתונים מצוינים אלה מקורם במספר גורמים עיקריים: ראשית, שיעור התפוסה הגבוה במרכזי הקניות של ביג בישראל, העומד על כ-100%, ובאירופה על כ-96%. שנית, הגידול המרשים בפדיונות מרכזי ביג בישראל, שצמחו בכ-12.2% בתקופה של ינואר עד אפריל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גם פדיונות מרכזי ביג באירופה וכן אפי נכסים ברומניה רשמו עלייה משמעותית של כ-9% בממוצע.

במקביל להישגים התפעוליים, גם המצב הפיננסי של החברה ממשיך להתחזק. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות ביג חצה את רף ה-11 מיליארד שקל, המעיד על איתנות כלכלית ויכולת המשך פיתוח ורכישת נכסים חדשים.

חוסנה של ביג נובע לא רק מביצועיה המצוינים, אלא גם מפיזור הפעילות הגיאוגרפי שלה. כפי שהסביר אסף נגר, המשנה למנכ"ל החברה: "בימים בהם המשק הישראלי מתמודד עם אתגרים גיאופוליטיים מורכבים, פיזור הפעילות מקטין את הסיכונים ותורם ליציבות ולחוסן העסקיים של החברה".

בהמשך השנה, ביג צפויה להמשיך ולהרחיב את פעילותה עם הקמתם של חמישה מרכזי קניות חדשים בגלילות, כרמי גת, גדרה, אור עקיבא וכפר החורש, כמו גם שתי הרחבות של מרכזים קיימים באשדוד ובבאר שבע. בנוסף, במחצית הראשונה של 2025 צפוי להיפתח מגדל המשרדים בגלילות בתפוסה מלאה.

הקמת נכסים חדשים אלה צפויה להגדיל את ה-NOI של ביג בהיקף של כ-160 מיליוני שקל – נתון המחזק עוד יותר את מעמדה של החברה כאחת המובילות בתחום הנדל"ן המסחרי בישראל ובאירופה.

סיכומו של דבר, המשך הצמיחה המרשימה של ביג מרכזי קניות בהכנסות, בנתונים התפעוליים ובפריסה הגיאוגרפית הרחבה מציבים אותה כחברה יציבה, איתנה ומנצחת, אשר יודעת להתמודד בהצלחה עם האתגרים הכלכליים והגיאופוליטיים המאפיינים את התקופה הנוכחית.