אקטואליה, דעות, כדאי להכיר, משפט LAW

כתב כאן 11 מצפצף על החוק: קילל והשפיל את כתב "מעקב"

דניאל אלעזר, כתב תאגיד השידור (כאן 11), פנה במילים מכוערות לכתב 'מעקב', במילים: "נוכל גדול", "ליצן". השפיל אותו ברבים ופגע בשמו הטוב.

מערכת מעקב

המקרה הסוער בין הכתבים דניאל אלעזר מכאן 11 ודים אמור ממערכת "מעקב" הגיעה לשיאה המחריד בשבת (18.05.224), בהפגנה המונית נגד ממשלת ישראל. האירוע החמור שבו אלעזר משתלח באמור בקללות גסות ואמירות פוגעניות, תוך פגיעה קשה בשמו הטוב ברבים.

הרקע לפרשה נעוץ בחשיפות קודמות של מערכת "מעקב" נגד אלעזר, למשל פרסום תחקיר נגד כתב כאן 11: דניאל אלעזר כתב חדשות, כאן 11 – האייטם והרייטינג יותר חשובים מחיי אדם – קרא עוד.

דאז בכתבה ע"י מעקב נשאלו מספר שאלות מרכזיות: "כאן 11: האייטם חשוב יותר מחייו של אדם?", "כמה עולה למדינה מר אלעזר?", "מדוע תאגיד כאן 11 מסתיר את האמת מהציבור?", "אמת ושקיפות או תשלום פיצויים עבור התבטאות זולה?" – קרא עוד.

התקרית המסעירה החלה כאשר אמור, בתמימות ניגש לאלעזר בהפגנה וניסה לשוחח עמו לגבי הדיון המשפטי הקרוב בתביעה שהוגשה נגדו בסך של 1.5 ש"ח (תיק מס' 17184-02-22).

יש לציין שמר אמור רק שאל את אלעזר האם הוא מוכן לדיון הקבוע אשר אמור להתקיים בתאריך ה-20.05.24.

לראשונה נחשפים פרטים מתוך כתב התביעה:

הנתבע 2 – מר דניאל אלעזר כתב כאן 11

יש לציין: המשטרה סגרה את התיקים (חוסר אשמה), אך אלעזר ותאגיד כאן 11 לא כל כך ממהרים לפרסם את אישור סגירת התיקים.

אולם לפי סרטון וידאו ניתן לראות שתגובתו של אלעזר לשאלה התמימה הייתה בוטה ולא מכובדת, "אתה ליצן ונוכל גדול כמו חברים שלך!", מסר אלעזר לעבר אמור, וזאת תוך שהוא משפיל את דים אמור מול המפגינים רבים והקולגות.

צעקותיו של אלעזר זה חוסר מקצועיות מוחלט, וחריגה בוטה מכללי האתיקה המחייבים את עובדי ציבור בכלל ואת כתבי השידור הציבורי בפרט.

דים אמור פשוט שאל שאלה לגיטימית על הדיון המשפטי הקרוב. כעובד ציבור, היה צפוי מאלעזר להתייחס בכבוד ובמקצועיות, אבל התגובה שלו הייתה פשוט מחרידה ומזעזעת. קללות גסות ואכזריות מול אלפי אנשים.

כתב כזה ימשיך לעבוד בשידור הציבורי?

"הציבור משלם את משכורתו של אלעזר וההתנהגות הזאת פשוט תפלה ובזויה. אין כאן צל של כבוד למקצוע או לציבור שהוא אמור לשרת", מסר דים אמור.

האירוע מעלה שוב את הצורך למנוע התנהגות פסולה של כתבים לציבור, שלא פעם מאבדים שיקול דעת ופוגעים בכבוד האנשים שמשלמים את משכורותיהם.

• כאן 11 עולה לציבור במיליארד ש"ח (מדובר על כספי הציבור), כנראה זה כלול גם כן גסות והשפלות!

התקריות החוזרות מדגישות את הצורך בקוד התנהלות ברור ואכיפה חוזרת של כללי האתיקה המקצועית.

זוהי אינה הפעם הראשונה שאלעזר עובר על חוק, נכון לציין: בעברו התקבל פסק דין חלוט שבו נרשמו עבירות של כתב כאן 11.

בהתאם לפסק הדין, בערב ביצע אלעזר עבירה גסה המהווה הפרה בוטה של החוק. מתברר כי אלעזר נמנע מלהגיש ערעור על פסק הדין, משמעות הדבר היא שפסק הדין נכנס לתוקפו המלא והופך לחוק מחייב.
ציטוטים מתוך פסק הדין:

"במאמר מסוגר מצאתי לנכון להביע את מורת רוחי על התנהלות הנתבע (מר דניאל אלעזר כתב כאן 11) עת צילם את התובעת בניגוד לרצונה באולם בית המשפט ללא קבלת רשות מראש לכך ובניגוד לסעיף 70 (ב ) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984 בסימן "פומביות הדיון" (*) , ואשר זו לשונו: "לא יצלם אדם באולם בית המשפט ולא יפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט" ודוק, הוראת חוק זו אינה מוגבלת אך ורק לדיון עצמו המתקיים במעמד המותב שזה כמובן אסור בתכלית, אלא מתייחסת באופן רחב וקובעת ככלל איסור צילום באולם אא"כ ניתנה רשות ולא להיפך.

זאת ועוד, ספק בעיני אם יש בהעלאת תמונה של בעל דין יריב באולם בית המשפט "טעם חדשותי" בשם זכות הציבור לדעת. די באם תפורסם הידיעה על עצם קיום הדיון ככל שאינו חסוי. מה מוסיפה העלאת התמונה לידיעה החדשותית?! תמהני. יתרה מזאת, סבורתני כי התנהלות זו שמטרתה העלאת פוסטים ברשתות החברתיות איש כנגד רעהו בצירוף תמונה בית משפט לתביעות קטנות בבת ים ת"ק 22-05-5289".

(*) לסעיף 70 (ב ) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984 בסימן "פומביות הדיון" – קרא עוד.

בית המשפט קבע שדניאל אלעזר עבר על חוק לפי סעיף 70 ב' לחוק בתי המשפט.

ההתנהלות המתוארת מעלה שאלות קשות בנוגע להמשך העסקתו של אלעזר ככתב רשות ציבורי. כיצד זה שערוץ תאגיד השידור הציבורי ממשיך להעסיק כתב אשר לא רק שעבר על החוק, אלא שאף לא מגלה כבוד כלפי בני אדם, למעשה משפיל ומקלל.

השאלה המרכזית כמה עוד בני אדם אלעזר צריך להשפיל ברבים שערוץ הציבורי יתעורר?

תגובות:

כאן 11 לא טרחו להגיב.