דעות, משפט LAW, פלילי

IMEDICAL בניהולו של רוסלן גלינר "מצפצפים" על בקשות איכילוב! ללא בושה ובאופן בלתי חוקי ממשיכים להשתמש בלוגו של בי"ח.

בעבר פרסמנו תחקיר "ד"ר רוסלן גלינר באופן לא חוקי פתח בי"ח "איכילוב" ברוסיה! "אלופי העולם" (תרומות לילדים), מתוך 1.6 מיליון ילדים מקבלים כ-299 אלף! תחקיר • משחקי המפלצת" – קרא עוד. עקב תחקיר בית חולים ביצע בירור פנימי וביקש ממר רוסלן גלינר לא להשתמש בלוגו ובשם של בית החולים. מערכת

בעבר פרסמנו תחקיר "ד"ר רוסלן גלינר באופן לא חוקי פתח בי"ח "איכילוב" ברוסיה! "אלופי העולם" (תרומות לילדים), מתוך 1.6 מיליון ילדים מקבלים כ-299 אלף! תחקיר • משחקי המפלצת" קרא עוד.

עקב תחקיר בית חולים ביצע בירור פנימי וביקש ממר רוסלן גלינר לא להשתמש בלוגו ובשם של בית החולים.

מערכת || 13.02.2024

בין היתר בית חולים מסר ל"מעקב":

"בהמשך לפנייתך מיום 6.11.23  ולאחר שנערך בירור פנימי בבית החולים, לרבות עם חברת איי מדיקל תל אביב בע"מ ("החברה"), הרינו להשיבך כדלקמן:

המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ("בית החולים") אינו מפעיל בית חוליםאו מרפאה במוסקבה.

החברה מעניקה שירותי תיירות מרפא לבית החולים, כמו סוכני תיירות מרפא אחרים.

החברה מפעילה (בעצמה או באמצעות אחרים) מרפאה במוסקבה. ואולם, המרפאה כאמור אינה קשורהלבית החולים, ובכלל זה הרופאים והעובדים במרפאה אינם עובדים של בית החולים.

במרפאה כאמור קיים משרד המפנה חולים המעוניינים בכך לקבלת טיפול בבית החולים. יש הפרדה ברורה בין המרפאה לבין המשרד שעוסק בתיירות מרפא.

בית החולים התיר לחברה להציג בפני מטופלים את הקשר בין החברה לבין בית החולים בכל הקשור להענקת שירותי תיירות מרפא לבית החולים.

אף כי הדברים הוצגו על ידי החברה באופן שמבהיר את הקשר הנדון בין בית החולים לבין החברה, הרי שבעקבות פנייתכם נערך חידוד נהלים מול החברה, למען הסר ספק והזהירות והוחלט, בין היתר, על שינוי אופן הצגת הדברים באתר החברה בהקדם." להורדת מסמך לחץ כאן.


בתאריך ה-10.02.2024 צוות 'מעקב' תיעד שילוט של בית החולים "איכילוב מוסקבה", "איכילוב מוסקבה" ממשיך לבצע עבירה, ולמעשה משתמש בלוגו ובשם של בית החולים איכילוב ת"א.

צילום "מעקב" 10.02.2024

לתושבי רוסיה יש עילה משפטית טובה להגשת תביעה ייצוגית בעניין הטעיית הציבור.

'מעקב' מחכה לתשובות מטעם מבקר המדינה.

אנו במעקב!