אקטואליה, דעות, כלכלה

92% לא מוכנים לשלם תשלום ארנונה עקב העלייה ב-5.3% – סקר

סקר חדש של מערכת "מעקב" חושף את זעם הציבור לנוכח העלאת תשלומי הארנונה הצפויה: 92% מהמשיבים מסרבים לשלם את התעריף המעודכן, שיכלול תוספת של 5.3% לחשבון החודשי.
MAAKAV (2)

DIM AMORדים אמור

התוצאות המזעזעות, שנאספו מדגם מייצג של 1,185 משיבים מגילאי 18 ומעלה ממגוון רחב של רקעים, חושפות את התסיסה הציבורית סביב הנושא הרגיש.

מתוך הנסקרים, 92% החרידו את אצבעם לעבר הממשלה ותיארו את המהלך כ"שוד ממשלתי ממשי". "איך הם מעיזים להטיל עלינו נטל כספי נוסף בתקופה כה קשה? הארנונה כבר גבוהה מספיק, וחלקנו פשוט לא נוכל לעמוד בהוצאה הנוספת הזו" התפרצה אחת המשיבות בזעם.

מנגד, מיעוט של 3% מהמשתתפים בסקר הביעו תמיכה בהחלטת הממשלה והאמינו כי היא נחוצה. עוד 3% ציינו כי הם מקבלים את ההעלאה כ"תרומה" לרווחת המדינה.

לבסוף, 2% מהנשאלים סברו כי העלייה של 5.3% אינה משמעותית.

הסקר ממחיש את הקושי הרב של משקי הבית להתמודד עם העלויות הגואות של מחיה בישראל, וכיצד הממשלה עלולה לספוג זעם ציבורי אם לא תפעל בתבונה ובמודעות לנטל הכלכלי הכבד על האזרחים.

מכה כלכלית קשה לישראלים: הארנונה מזנקת לשיעור שיא של 17 שנה – קרא עוד