דעות, כלכלה

תעשיית הלול בישראל: מציאות קשה למיליוני עופות

במשקי הלול הגדולים בישראל, מיליוני תרנגולות משומנות חיות בתנאים קשים ביותר. "מעקב" חושף תצלומים חדשים. דים אמור || 07.05.2024 בתמונות נראות תרנגולות רבות הדחוסות בצפיפות עצומה בלולים צרים, תרנגולות בניסיונן לנוע, אך לא יכולות. צפיפות של עד כ-23 עופות למ"ר, מיטות הלול מלוכלכות בצואה וריח חריף של אמוניה נישא באוויר.

במשקי הלול הגדולים בישראל, מיליוני תרנגולות משומנות חיות בתנאים קשים ביותר. "מעקב" חושף תצלומים חדשים.

דים אמור || 07.05.2024

בתמונות נראות תרנגולות רבות הדחוסות בצפיפות עצומה בלולים צרים, תרנגולות בניסיונן לנוע, אך לא יכולות.

צפיפות של עד כ-23 עופות למ"ר, מיטות הלול מלוכלכות בצואה וריח חריף של אמוניה נישא באוויר. תנאים אלה סותרים את חוק צער בעלי החיים ומהווים התעללות ברורה בבעלי חיים חסרי ישע.

תרנגולות בתעשייה החקלאית חיות כל חייהן תחת מצוקה פיזית ונפשית קשה. הדחיסות הגדולה בלול גורמת לפציעות, פגיעה בדרכי הנשימה מעופש ואמוניה, דלקות עור וזיהומים קשים. עם זאת, ככל הנראה מרבית משקי הלול עוברים בדיקות כשרות שגרתיות ובשרם נחשב כשר על ידי גופי הכשרות.

סוגיית הכשרות של בשרן של עופות אלה גם היא שנויה במחלוקת. הלכת הכשרות קובעת שחיה שסבלה יסורים קשים לפני שחיטתה נחשבת טרפה – לא כשרה למאכל. יש המטילים ספק בכשרות עופות שגודלו בתנאים כאלה.

שאלת הצער שנגרם לבעלי חיים אלה ובחינה מחדש של הגדרות הכשרות הנוגעות לענין זה, עומדת כיום במרכז דיון ציבורי נרחב.

צילום: דים אמור, מעקב
צילום: דים אמור, מעקב
צילום: דים אמור, מעקב
צילום: דים אמור, מעקב