דעות

לונדון תומכות חמאס מורידות תמונות של ילדים אשר נחטפו על יד חמאס

  לונדון תומכות חמאס מורידות תמונות של ילדים אשר נחטפו על יד חמאס/ דים אמור || 14.10.2023

 

לונדון תומכות חמאס מורידות תמונות של ילדים אשר נחטפו על יד חמאס/

דים אמור || 14.10.2023