תנאי שימוש לאתר 'מעקב'.

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המחייב אדם פרטי ו/או חברה ו/או תאגיד אשר בחר ו/או בחרו להשתמש באתר 'מעקב' .

משתמש באתר מסכים עם תנאי השימוש, במידה ואינך מסכים עם תנאי השימוש נא לא להשתמש באתר 'מעקב'. 

המיזם 'מעקב' הוקם ע"י דים אמור במטרה ליצור עיתונות הוגנת.

כללי השימוש באתר (מעקב) והסכמת המשתמש. אנו שמחים לברך אותך באתר שהוא משאב אינטרנט.
הנהלת האתר מציעה לכם את שירותי האתר בתנאים שמפורטים ב'כללי שימוש באתר כדלקמן. לכן עליך לעיין בתשומת לב בתנאי הכללים הקיימים אשר נקבעו ע"י הנהלת האתר בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

כללי שימוש – כלל מס' 1

1.1 כללי שימוש באתר 'המעקב' אלה פותחו ע"י הנהלת האתר וקובעים את התנאים לשימוש ולהתפתחות האתר, וכן זכויות וחובות של המשתמשים וההנהלה. הכללים חלים גם על היחסים הקשורים לזכויות ולאינטרסים של גופים שלישיים אשר אינם נרשמו באתר, אולם פעולות משתמשי האתר שנרשמו כבר עלולות לנגוע ולפגוע בזכויות ובאינטרסים שלהם.

1.2 כללים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר בנושא הענקה למשתמש ע"י הנהלת האתר, זכות לשימוש ב "מעקב" ושירותיו (שאר השירותים יצוינו להלן). בנוסף לכללים אלה כולל ההסכם בין המשתמש לבין הנהלת האתר את כל המסמכים המיוחדים הקשורים להענקת פונקציות שירות ספציפיות של האתר והובאו בפרקים הרלוונטיים של האתר ברשת ובאינטרנט.

1.3 המשתמש באתר חייב/ת להכיר את כללי השימוש באתר במלואם, מהתחלה עד הסוף. 

1.4 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף באופן חד צדדי וללא הודעה מוקדמת, כל כללי השימוש באתר או תוספת. תנאים וכללים אלה מהווים מסמך פתוח ונגיש לכולם. הכללים האלה נמצאים באתר 'מעקב'. 

צוות האתר וקבוצת גיבוי יחד עם הנהלת האתר, ממליץ לכם לבדוק באופן תקופתי את תנאי ההסכם הזה ואת הכללים בנוגע לשינוי שלהם ו/או תוספות, ו/או שינוי כללי השימוש..

1.5 משתמשים חייבים להשתמש באתר  אך ורק בצורה אישית, ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לכל אדם אחר. לא תשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת.

הוראות האתר – כלל מס' 2

2.1 האתר פועל ללא עלות . הוא מהווה שילוב המידע והתוכנה למשתמשים שנרשמו בו אשר כלולים

במאגרי המידע הנגישים ברשת האינטרנט .

2.2 כל הזכויות באתר זה בכלל וזכויות לשימוש בכתובת הרשת (דומיין) הינם קניינו של מייסד האתר דמיטרי שטוחין, הגישה לאתר ניתנת לכל המעוניינים בהתאם לכללי האתר הקיימים ולחוקי מדינת ישראל.

2.3 דפי האתר ישמשו לפעולות ההתפתחות האינטלקטואלית של המשתמש. הכתבות הנ"ל יכולות להיות קניינם של המשתמשים ולא של הנהלת האתר. אם הינכם בעלי זכויות יוצרים או פטנט ליצירה כלשהי, מבקשים מכם להודיע על כך להנהלת האתר. פנייתכם תיבחן תוך זמן סביר (החלטתנו ותגובתנו לתלונה יישלחו לך לכתובתכם האלקטרונית הקיימת). 

בעלות ואדמיניסטרציה – כלל מס' 3

3.1 האתר נרשם באופן רשמי וכל זכויות היוצרים שמורות לבעלי האתר.

3.2 ניתן לשלוח לכתובת ת.ד מס' 57059 , מיקוד 6157001, תל אביב – יפו , ולדוא"ל את כל הטענות וההצעות של גופים פרטיים וגופים משפטיים כלפי הנהלת האתר וכלליו, כמו כן שאר הנושאים לגבי פעילות האתר, הפרת זכויות ואינטרסים של הגורמים השלישיים בעת השימוש בו, וכן את ההצעות לשיפור האתר.

3.3 שום סעיף לכללים אלה ולהסכם זה לא מעניק למשתמש זכות לשימוש בשם האתר, בסימנים מסחריים האתר (מכל הסוגים), בשמות דומיין ושאר סימני האתר, הזכות לשימוש בסימנים מסחריים של האתר 'מעקב'  יינתן אך ורק על פי ההסכם בכתב עם האתר.

3.4 מנהל האתר אוסר על כל אנשים וגופים משפטיים שימוש בזכויות היוצרים של האתר, משלוח דואר זבל (spam), פריצת הדפים של משתמשים אחרים, הפצת תעמולה מכל מין וסוג, אלימות והטרדות, עיסוק בפעילות בלתי חוקית, השתתפות בקנוניות, השפלת המשתמשים או שאר צדדים שלישיים שאינם משתמשים. ההנהלה שומרת לעצמה זכות למחוק את הדף שלכם ללא התראה.

שימוש באתר הרשמה לניוזלטר – כלל מס' 4

4.1   הרשמה באתר לניוזלטר של כל אדם ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי מתבצעת ללא עלות, עצמאית ומרצון טוב.

4.2  כל אדם שמלאו לו 18 שנה יוכל להשתמש באתר ולהירשם לניוזלטר.

4.3  בעת ההרשמה על המשתמש לספק להנהלת האתר את המידע האמין.


4.4  המשתמש יישא במלוא האחריות בגין הפרטים אשר מסר, אמינותם, נכונותם, האקטואליות שלהם,
מהימנותם, מלואם ופתיחותם. במידה ויימסרו פרטים לא נכונים ולא אמינים אשר יפגעו בגורם השלישי, יישא
המשתמש במלוא האחריות לפי חוק מדינת ישראל.

4.5 הרשמה לניוזלטר של כל אדם ו/או גוף משפטי ו/או גוף פרטי ו/או גוף ציבורי מתבצעת ללא עלות, עצמאית ומרצון טוב.

4.6 4 לאחר הרשמת לניוזלטר האדם ו/או משתמש/ת ו/או גוף משפטי כלשהו ו/או גוף פרטי מסכים לקבל דואר אלקטרוני, הודעות SMS, שיחות טלפון, פקס, מכתבים באמצעות דואר ישראל, ו/או פרסום ו/או ניוזלטר מטעם האתר.

4.7  חשוב לדעת: ניוזלטר ו/או הודעות SMS ו/או דואר אלקטרוני ו/או פקס ו/או קבלת מידע עבור הלימודים ו/או הצגות ו/או פרויקטים שונים נשלחים אך ורק בממצעות האתר: 'מעקב'.

4.8 ביטול הרשמה לניוזלטר: דואר אלקטרוני [email protected] .

4.9  לניוזלטר ניתן להירשם בנפרד באמצעות הרשמה לניוזלטר ו/או מסירת מייל למערכת (בקשה ו/או פניה מיוחדת להנהלת האתר דרך דואר אלקטרוני ).

4.10  על מנת לחזור לרשימת התפוצה לאחר הפסקה ולהמשיך לקבל את ניוזלטר, על המשתמש /ת חובה להירשם מחדש , יש לשלוח בקשה לדואר אלקטרוני [email protected] .

4.11  על המשתמש/ת חובה לעבור על תנאי שימוש לפני הרשמה לאתר ו/או לניוזלטר .

 חובות המשתמשים באתר  'מעקב' – כלל מס' 5

5.1  חובות המשתמש: 

 •  שמירה על חוקי מדינת ישראל ועל כללי ההסכם.
 • בעת ההרשמה לניוזלטר יש לספק נתונים נכונים ואמינים.
 • בתגובות לכתבות לא לפרסם למטרות מסחריות.
 •  לא לפרסם קבצי פורנו (צילומים ווידיאו), אלימות, סחיטה, השפלות, קללות וגסויות, לא לעסוק בהפצת הסתה לטרור וקריאות להשמדת בני אדם, לא לקרוא להתאבדות ולשאר מעשים בלתי חוקיים (ואם נפלת קורבן לדברים הנ"ל, אנא הודיעו מייד להנהלת האתר).
 •  לא להכריז על זכויות יוצרים אם אין לכם זכות לכך.
 •  לא לפרסם קישורים אם יפגע הדבר בצדדים שלישיים.
 • לא לפרסם על חייהם הפרטיים של משתמשים אחרים.
 •  לא להשתמש במידע האישי של משתמש אחר גם בהיותו חבר שלכם.


5.2  אם אינכם בטוחים בחוקיות מידע כלשהו אותו בכוונתכם לפרסם, מציעה לך אתר 'מעקב'
להימנע מכתיבת פרטים כלשהם בדפי האתר.

5.3  אסור למשתמש:

 • אסור לשמור על המידע או להפיץ מידע או להחזיק במידע אשר מכיל איומים, מערער, משפיל, פוגע בכבוד או במוניטין העסקי או בסודיות החיים הפרטיים של משתמשים אחרים או גופים שלישיים;
  – פוגע בזכויות הקטינים;
  – הינו וולגרי או מחפיר, מכיל קללות, מכיל תמונות פורנוגרפיות וטקסטים או קטעי וידיאו בעלי אופי מיני בהשתתפות קטינים;
  – מכיל קטעי אלימות או יחס אכזרי לבעלי חיים;
  – מכיל תיאור אמצעים ושיטות להתאבדות וכל קריאה להתאבדות;
  – מכיל תעמולה ו/או גורם להצתת שנאה או איבה גזעית, דתית או אתנית,תעמולת הפשיזם או אידיאולוגיה גזענית;
  – מכיל חומר בעל תוכן קיצוני;
  – מכיל תעמולה לפעילות בעלת אופי פלילי או עצות, הוראות או הנחיות לביצוע פעולה שכזו;
  – מכיל מידע מסווג, כולל אך לא רק, סודות מדינה וסודות מסחריים, מידע אודות חיים פרטיים של צדדים שלישיים;
  – מכיל פרסומת או מתאר חנוניות של שימוש בסמים, קבצים קוליים שמשפיעים על מוח האדם הודות לקצבים בינאורליים, מידע אודות הפצת הסמים, מתכונים להפקתם ועצות לשימוש בהם;
  – שנועד לצרכי הונאה;
  – היה ונפלתם קורבן לסוגיה זו או הייתם עדים לכך, ראו סעיף 5.1.


5.4 אסור להפיץ את הודעות המשתמשים בצורה המונית ללא הסכמתם לכך.

האחריות – כלל מס' 6

6.1  כל מי שנרשם לניוזלטר ו/או משתמש באתר הינו משתמש והוא יישא באחריות מלאה.

6.2  הנהלת האתר מעניקה למשתמשים אפשרות טכנית לשימוש בו.

6.3  ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את עיצוב האתר, תוכנו ורשימת השירותים, לשנות או להוסיף את הסקריפטים המשמשים, תוכנה ושאר האובייקטים הנמצאים בשימוש או באחסון באתר, כמו כן גם יישומי שרת, בכל עת, תוך הודעה מראש או בלעדיה.

הנהלת האתר אינה עוסקת במודרציה או בצנזורה מוקדמת של מידע של המשתמשים ונוקטת צעדים להגנה על זכויות ואינטרסים של הגורמים ולהבטחת הציות לדרישות חוקי מדינת ישראל רק לאחר פניית המעוניין להנהלת האתר בדרך המקובלת.

6.4  הנהלת האתר רשאית להודיע למשתמש את המידע בדבר התפתחות האתר וכן לפרסם את הפעילות והשירותים של האתר באמצעות דואר אלקטרוני שרשום באתר ו/או דואר פנימי של האתר.

6.5  אתר 'מעקב', כולל סקריפטים, נספחים, תוכן ועיצוב האתר, מסופקים As Is. הנהלת האתר ומייסד לא מבטיחים כלל שהאתר יתאים או לא יתאים למטרות השימוש הספציפיות. ההנהלה אינה יכולה להבטיח ואינה מבטיחה שום תוצאה ספציפית הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותיו.

תאריך עדכון: 13.02.2024

© כל הזכויות שמורות.

במה אנחנו יכולים לעזור?

מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך.